El Restaurant

Nota legal

El web de RESTAURANT TER-MAR té com a finalitat facilitar el coneixement dels serveis que presta al públic en general. RESTAURANT TER-MAR es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, modificacions de la informació continguda al seu web.

RESTAURANT TER-MAR no es responsabilitza de les conseqüències, danys o perjudicis que es deriven de l'accés al seu web, l'ús que es faci de la informació que conté o de l'accés a altres matèries a Internet que es faci a través dels seus enllaços.

RESTAURANT TER-MAR no es responsabilitza de la informació ni de les dades que apareixen en aquestes planes enllaçades.

Propietat intel.lectual de la web
Restaurant Ter-mar - Platja de la Gola, 24 - Ap. Correus 24 - C.P. 17257 Torroella de Montgrí. - Tel.- 34 972 757 821 - 678 876 117 - info@restauranttermar.com

Confidencialitat de les dades
RESTAURANT TER-MAR
es compromet a mantenir la confidencialitat de les dades dels nostres clients, usuaris i visitants ia complir amb tots els requisits legals en vigor.

D'acord amb el que estableix la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, RESTAURANT TER-MAR es compromet al compliment de l'obligació de secret de les dades de caràcter personal, del seu deure de guardar i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l'estat de la tecnologia.
En conseqüència:
Les dades recollides mitjançant formularis, correus electrònics o altres vies seran destinats, única i exclusivament, als fins indicats en el formulari que l'usuari empleni.
No cedirem a tercers ni vendrem o compartirem les dades dels usuaris.
No contactarem amb cap usuari llevat que sigui estrictament necessari per al servei requerit.
Vostè té dret a obtenir la informació d'aquestes dades, rectificació, cancel.lació i oposició que li assisteixen, enviant-nos un correu electrònic.

Restaurant Ter-mar - Platja de la Gola, 24 - Ap. Correus 24 - C.P. 17257 Torroella de Montgrí. - Tel.-+ 34 972 757 821 - 678 876 117 - info@restauranttermar.com - Nota legal
Gestor web Comunicatek